תפריט סגור

אפיגנין המצוי בריכוז גבוה בסלרי- נמצא כמונע התרבות של תאי סרטן במחקר מעבדתי

עמוד זה נמצא בניה ויעודכן בקרוב.

מקורות:

https://eatwell.co.il/%D7%A1%D7%9C%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5629766/

כתיבת תגובה