תפריט סגור

אצות מרפא

כחולה ירוקה – Blue Greenספירולינה – Spirulinaכלורלה – Chlorellaכלורלה + ספירולינה
אסטקסנטין – Astaxanthinקלפ – Kelp