תפריט סגור

מולטי מינרלים

אבץ פיקולינאטאבץ גליצינאטאבץ למציצהאבץ
אבץ נוזליאבץ סולפטמגנזיום ציטראטמגנזיום ביסגליצינאט
מגנזיום מאלאטמגנזיום טאוראטמגנזיום הידרוקסידמגנזיום גליצינאט
מגנזיום נוזלימגנזיום + סידןמגנזיום קומפלקסמגנזיום באבקה
מגנזיום ל-טראונטמגנזיום אספורוטאטאשלגןסיליקה
מולטי מינרליםברזל רךברזל נוזליברזל
מנגןאשלגן סידן צדפותסידן + D3 + K2
סידן ציטראטסידןסוכריות סידןויטמין D3 + K2
סידן +ויטמין Dאבץ לילדיםאבץ + ויטמין Cסידן אלמוגים
כרומיוםסלניוםסידן + מגנזיום נוזלימגנזיום+סידן+ויטמין D
מגנזיום + אשלגןאבץ + סלניוםסידן באבקהסידן+מגנזיום+אבץ
אשלגן כלוריויטמין D3 + MK-7