תפריט סגור

פטריית פלאורוטוס – Pleurotus Mushroom

ריישי – Reishiשיטאקי – Shiitakeמאיטקה – Maitakeקורדיספס – Cordyceps
פלאורוטוס – Pleurotusאגריקוס – Aagaricusטרקי טייל – Turkey Tailרעמת האריה – Lion’s Mane