תפריט סגור

פטריית שיטאקי – Shiitake Mushroom

ריישי – Reishiשיטאקי – Shiitakeמאיטקה – Maitakeקורדיספס – Cordyceps
פלאורוטוס – Pleurotusאגריקוס – Aagaricusטרקי טייל – Turkey Tailרעמת האריה – Lion’s Mane