תפריט סגור

פטריית שיטאקי / שיטאקה – Shiitake Mushroom

אגריקוס – Aagaricusטרקי טייל – Turkey Tailמאיטקה – Maitakeפלאורוטוס – Pleurotus
קורדיספס – Cordycepsריישי – Reishiשיטאקי / שיטאקה – Shiitake