תפריט סגור

פטריית שיטאקי / שיטאקה – Shiitake Mushroom

ריישי – Reishiשיטאקי – Shiitakeמאיטקה – Maitakeקורדיספס – Cordyceps
פלאורוטוס – Pleurotusאגריקוס – Aagaricusטרקי טייל – Turkey Tail